0
  • سبد خرید شما خالی است !

مقالات علمی راد صنعت

تاریخچه اتوماسیون صنعتی

همیشه تغییر و تحولات بزرگ در زندگی افراد و سبک زندگی آن ها با انقلاب های بزرگ دنیا صورت گرفته است.الوین تافلر در کتا ب موج سوم خود این طور بیان می کند که در طول تاریخ بشر دوانقلاب را پشت سر گذاشته است انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی که هر کدام تحولات عظیمی را در زندگی بشر رقم زده است اکنون ما در آستانه سومین انقلاب آن یعنی انقلاب الکترونیک قرار گرفته ایم.